MOBIFER INVEST SRL

star
5 / 5

Mobifer Invest S.R.L con sede a Sat Sălcioara Com. Banca, Vaslui ( coinvolto in un certo numero di 8 casi ), da allora è contribuente IVA 2021-05-21 (25906019)..

MOBIFER INVEST SRL coinvolto in un certo numero di 8 casi. vedere l'elenco dei casi giudiziari

25906019

Telefono : +40759859259

Casi in giustizia

No. Casi Istituzione Data
3370/89/2017 Tribunalul VASLUI 07-12-2017
Parte Calitate
COŞERARIU RADU LUCIAN Inculpat
BOCA EMANOIL PETRUŢ Inculpat
RÂPAN ANAMARIA Inculpat
BLAGA VIOREL Inculpat
SC ANAEMCO MOBILE SRL Inculpat
BOITAN IONEL ALEXANDRU Inculpat
MĂTRĂGUNĂ IONUŢ GABRIEL Inculpat
LUPU GIONI Inculpat
GIURCĂNEANU DĂNUŢ-CIPRIAN Inculpat
STOICA NICOLAE Inculpat
DIANU VIOREL Inculpat
BEREA ADI Inculpat
SC FIVE INSTAL AGRICULTURE SRL IAŞI PRIN ADMINISTRATOR BEREA NICOLAE Inculpat
SC NON STOP DISTRIBUTION SRL IAŞI Inculpat
BAIDAC TUDOR Inculpat
SC MED SHOP DISTRIBUTION SRL BUCUREŞTI -NICA LOREL MIHAI Inculpat
SC TUDOR SPEED DISTRIBUTION SRL Inculpat
SC AGRITEM EXPERT SRL DUMBRĂVEŞTI PRIN ADM DUDUMAN ŞTEFAN GABRIEL Inculpat
BUBOACĂ ION Inculpat
SC RA.BU FORPREST SRL PRIN ADM RACOVIŢĂ EUGEN Inculpat
BLAJIEVSCHI SERGIU Inculpat
BRĂTIANU CHIHLIMBAR Inculpat
SC BRATMETA RECYCLE STEEL SRL PRIN ADM SUSP. BRĂTIANU DANIELA Inculpat
CHIRU CĂTĂLIN PETRU Inculpat
SC WINDENY PLAST SRL PRIN ADMINISTRATOR SUSP CHIRU DENIS-ANI Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL PRIN ADM SUSP CHIRU SERGIU MARIAN Inculpat
NEACŞU TĂNASE Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL PRIN REPREZENTANT NEACŞU GICA Inculpat
PĂDURE FLORIN Inculpat
SC STAR MEDIA CONSULTING SRL PRIN REPREZENTANT MUNTENAU VALERICĂ Inculpat
SC A&C CONSULTING PROD SRL PRIN REPREZENTANT MUNTENAU VALERICĂ Inculpat
PAVEL MARIAN Inculpat
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI PRIN ADMINISTRATOR ALOUTOU ZAHER Inculpat
DĂNILĂ FLORIN Inculpat
SC CUMPĂNA 1993 SRL BUCUREŞTI PRIN REPREZENTANT ARDELEANU ALEXANDRINA Inculpat
DINIŢĂ IONEL Inculpat
SC LIDO PET SRL PRIN REPREZENTANT DINIŢĂ RODICA Inculpat
MIHAI ION Inculpat
SC BIKTRANS SRL PRIN REPREZENTANT MIHAI ALEXANDRA Inculpat
BRĂTIANU MARCEL Inculpat
SC PRINŢES METAL SRL PRIN REPREZENTANT BRĂTIANU MARCEL Inculpat
BOGDAN VASILE Inculpat
S.C. CONREP S.A. PRIN REPREZENTANT BOGDAN DRAGOŞ Inculpat
SC CISCOM SA PRIN REPREZENTANT BOGDAN DRAGOŞ Inculpat
SC MILCOVU SA PRIN REPREZENTANT BOGDAN DRAGOŞ Inculpat
TEODOR EDUARD-CRISTINEL Inculpat
SC ALCRIDEEA SRL PRIN REPREZENTANT TEODOR ANDREEA-MARIA Inculpat
DIDILĂ VASILE Inculpat
SC MAFVOM IND SRL BUCUREŞTI PRIN REPREZENTANT CIUCĂ MARICICA Inculpat
STOICA VALTĂR Inculpat
SC GERARD IND SRL PRIN REPREZENTANT MIZACHE LINA Inculpat
POPESCU DANIEL Inculpat
VÎLCU IULIAN Inculpat
SC AGROSERV MĂDÂRJAC SRL PRIN REPREZENTANT POMÎRLEANU RADU FLORIN Inculpat
ANAF PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI SERVICUL JURIDIC 3 Parte civilă
ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI -AJFP BACĂU Parte civilă
ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI -ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA Parte civilă
ANAF-DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI -AJFP VASLUI Parte civilă
ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI-SERVICIUL JURIDICĂ MIJLOCII Parte civilă
ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV-ADMINISTRAŢIA COVASNA Parte civilă
ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI Parte civilă
ANAF-AJFP BACĂU Parte civilă
ANAF- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI Parte civilă
ANAF- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI Parte civilă
SC PRINŢES METAL SRL PRIN REPREZENTANT BRĂTIANU MARCEL Inculpat
2760/99/2018/a1 Tribunalul IASI 17-04-2018
Parte Calitate
COŞERARIU RADU LUCIAN Inculpat
BOCA EMANOIL PETRUŢ Inculpat
RÂPAN ANAMARIA Inculpat
BLAGA VIOREL Inculpat
SC ANAEMCO MOBILE SRL Inculpat
BOITAN IONEL ALEXANDRU Inculpat
MĂTRĂGUNĂ IONUŢ GABRIEL Inculpat
LUPU GIONI Inculpat
GIURCĂNEANU DĂNUŢ CIPRIAN Inculpat
STOICA NICOLAE Inculpat
DIANU VIOREL Inculpat
BEREA ADI Inculpat
SC FIVE INSTAL AGRICULTURE SRL Inculpat
SC NON STOP DISTRIBUTION SRL Inculpat
BAIDAC TUDOR Inculpat
SC MED SHOP DISTRIBUTION SRL Inculpat
SC TUDOR SPEED DISTRIBUTION SRL Inculpat
SC AGRITEAM EXPERT SRL PRIN MANDATAR DUDUMAN ŞTEFAN GABRIEL Inculpat
BUBOACĂ ION Inculpat
SC RA.BU FORPREST SRL Inculpat
BLAJIEVSCHI SERGIU Inculpat
BRĂTIANU CHIHLIMBAR Inculpat
SC BRATMETA RECYCLE STEEL SRL Inculpat
CHIRU CĂTĂLIN PETRU Inculpat
SC WINDENY PLAST SRL Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL Inculpat
NEACŞU TĂNASE Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL Inculpat
PĂDURE FLORIN Inculpat
SC STAR MEDIA CONSULTING SRL Inculpat
SC A&G CONSULTING PROD SRL Inculpat
PAVEL MARIAN Inculpat
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI Inculpat
DĂNILĂ FLORIN Inculpat
SC CUMPĂNA 1993 SRL BUCUREŞTI Inculpat
DINIŢĂ IONEL Inculpat
SC LIDO PET SRL Inculpat
MIHAI ION Inculpat
SC BIKTRANS SRL Inculpat
BRĂTIANU MARCEL Inculpat
SC PRINŢES METAL SRL Inculpat
BOGDAN VASILE Inculpat
SC CONREP SA Inculpat
SC CISCOM SRL Inculpat
SC MILCOVUL SA Inculpat
TEODOR EDUARD-CRISTINEL Inculpat
SC ALCRIDEEA SRL Inculpat
DIDILĂ VASILE Inculpat
SC MAFCOM IND SRL Inculpat
STOICA VALTĂR Inculpat
SC GERARD IND SRL Inculpat
POPESCU DANIEL Inculpat
VÎLCU IULIAN Inculpat
SC AGROSERV MADARJAC SRL Inculpat
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - SERVICIUL JURIDIC 3 Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VASLUI Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - SERVICIUL JURIDIC MIJLOCII Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA COVASNA Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI Parte civilă
SC MAFCOM IND SRL PRIN MANDATAR CIUCĂ MARINICĂ Inculpat
SC GERARD IND SRL PRIN MANDATAR MITACHE LINA Inculpat
SC MED SHOP DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI Inculpat
SC MED SHOP DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI Inculpat
SC TUDOR SPEED DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI Inculpat
BLAJIEVSCHI SERGIU - prin afişare la usa instanţei Inculpat
SC WINDENY PLAST SRL PRIN MANDATAR ROŞCA VIOREL Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL PRIN MANDATAR ROŞCA VIOREL Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL PRIN MANDATAR NEACŞU GICA Inculpat
SC STAR MEDIA CONSULTING SRL PRIN MANDATAR MUNTEANU VALERICA Inculpat
SC A&G CONSULTING PROD SRL PRIN MANDATAR MUNTEANU VALERICA Inculpat
SC BIKTRANS SRL PRIN MANDATAR MIHAI ALEXANDRA IONELA Inculpat
SC PRINŢES METAL SRL PRIN MANDATAR MIHAI TUDOR LAURENŢIU Inculpat
SC ALCRIDEEA SRL PRIN MANDATAR TEODOR ANDREEA MARIA Inculpat
SC AGROSERV MADARJAC SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL CABINET DE INSOLVENTA POMÎRLEANU RADU FLORIN Inculpat
SC NON STOP DISTRIBUTION SRL PRIN ADMINISTRATOR BEREA NICOLAE Inculpat
BAIDAC TUDOR CU DOMICILIUL PROCEDURAL ALES LA DNA AVOCAT ALDEA MARIA Inculpat
RÂPAN ANAMARIA - PRIN AFIŞARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
SC ANAEMCO MOBILE SRL - PRIN AFISARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
BLAJIEVSCHI SERGIU- PRIN AFIŞARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
CHIRU CĂTĂLIN PETRU- PRIN AFIŞARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL -PRIN AFIŞARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
SC AGRITEAM EXPERT SRL PRIN MANDATAR DUDUMAN ŞTEFAN GABRIEL-PRIN AFISARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI-PRIN AFIŞARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
SC PRINŢES METAL SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civilă
SC NON STOP DISTRIBUTION SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ACORD SPRL Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ HUNEDOARA SPRL Inculpat
2760/99/2018 Tribunalul IASI 17-04-2018
Parte Calitate
COŞERARIU RADU LUCIAN Inculpat
BOCA EMANOIL PETRUŢ Inculpat
RÂPAN ANAMARIA Inculpat
BLAGA VIOREL Inculpat
SC ANAEMCO MOBILE SRL Inculpat
BOITAN IONEL ALEXANDRU Inculpat
MĂTRĂGUNĂ IONUŢ GABRIEL Inculpat
LUPU GIONI Inculpat
GIURCĂNEANU DĂNUŢ CIPRIAN Inculpat
STOICA NICOLAE Inculpat
DIANU VIOREL Inculpat
BEREA ADI Inculpat
SC FIVE INSTAL AGRICULTURE SRL PRIN ADMINSITARTOR JUDICIAR PROVIZORIU MARKA S IPURL Inculpat
SC NON STOP DISTRIBUTION SRL Inculpat
BAIDAC TUDOR Inculpat
SC MED SHOP DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI Inculpat
SC TUDOR SPEED DISTRIBUTION SRL Inculpat
SC AGRITEAM EXPERT SRL Inculpat
BUBOACĂ ION Inculpat
SC RA.BU FORPREST SRL Inculpat
BLAJIEVSCHI SERGIU Inculpat
BRĂTIANU CHIHLIMBAR Inculpat
SC BRATMETA RECYCLE STEEL SRL Inculpat
CHIRU CĂTĂLIN PETRU Inculpat
SC WINDENY PLAST SRL (ACTUALMENTE SC P.Y.M. TRANSCON SRL) Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL Inculpat
NEACŞU TĂNASE Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL Inculpat
PĂDURE FLORIN Inculpat
SC STAR MEDIA CONSULTING SRL Inculpat
SC A&G CONSULTING PROD SRL Inculpat
PAVEL MARIAN Inculpat
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI Inculpat
DĂNILĂ FLORIN Inculpat
SC CUMPĂNA 1993 SRL BUCUREŞTI Inculpat
DINIŢĂ IONEL Inculpat
SC LIDO PET SRL Inculpat
MIHAI ION Inculpat
SC BIKTRANS SRL Inculpat
BRĂTIANU MARCEL Inculpat
SC PRINŢES METAL SRL PRIN LICHIDATOR PROVIZORIU CRETU LAURA INSOLV IPURL Inculpat
BOGDAN VASILE Inculpat
SC CONREP SA PRIN MANDATAR BOGDAN DRAGOŞ Inculpat
SC CISCOM SRL PRIN MANDATAR BOGDAN DRAGOŞ Inculpat
SC MILCOVUL SA PRIN MANDATAR BOGDAN DRAGOŞ Inculpat
TEODOR EDUARD-CRISTINEL Inculpat
SC ALCRIDEEA SRL-PRIN MANDATAR TEODOR ANDREEA MARIA Inculpat
DIDILĂ VASILE Inculpat
SC MAFCOM IND SRL Inculpat
STOICA VALTĂR Inculpat
SC GERARD IND SRL Inculpat
POPESCU DANIEL Inculpat
VÎLCU IULIAN Inculpat
SC AGROSERV MADARJAC SRL PRIN CABINET DE INSOLVENŢĂ POMÎRLEANU RADU FLORIN Inculpat
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - SERVICIUL JURIDIC 3 Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VASLUI Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - SERVICIUL JURIDIC MIJLOCII Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA COVASNA Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI Parte civilă
SC TUDOR SPEED DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI Inculpat
SC AGRITEAM EXPERT SRL PRIN ADMINISTRATOR DUDUMAN ŞTEFAN GABRIEL Inculpat
SC RA.BU FORPREST SRL PRIN ADMINISTRATOR RACOVIŢĂ EUGEN Inculpat
SC BRATMETA RECYCLE STEEL SRL PRIN ADMINISTRATOR BRĂTIANU DANIELA Inculpat
SC WINDENY PLAST SRL PRIN ADMINISTRATOR CHIRU DENIS ANI Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL PRIN ADMINISTRTAOR CHIRU SERGIU MARIAN Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ HUNEDOARA SPRL Inculpat
SC A&G CONSULTING PROD SRL PRIN ADMINISTRTAOR JUDICIAR PROVIZORIU BUSINESS SUPPORT SOLUTION SPRL Inculpat
SC LIDO PET SRL PRIN ADMINISTRATOR DINIŢĂ RODICA Inculpat
SC BIKTRANS SRL PRIN MANDATAR MIHAI ALEXANDRA IONELA Inculpat
SC MAFCOM IND SRL -PRIN MANDATAR CIUCA MARINICA Inculpat
SC GERARD IND SRL-PRIN ADMINISTRATOR STOICA TINCUŢA Inculpat
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI Parte civilă
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI - PRIN ADMINISTRATOR ALOUTOU ZAHER Inculpat
SC CUMPĂNA 1993 SRL BUCUREŞTI PRIN ADMINSITRATOR IONESCU EMA Inculpat
2760/99/2018/a1 CurteadeApelIASI 21-12-2018
Parte Calitate
COŞERARIU RADU LUCIAN Inculpat
BOCA EMANOIL PETRUŢ Inculpat
RÂPAN ANAMARIA Inculpat
BLAGA VIOREL Inculpat
SC ANAEMCO MOBILE SRL Inculpat
BOITAN IONEL ALEXANDRU Inculpat
MĂTRĂGUNĂ IONUŢ GABRIEL Inculpat
LUPU GIONI Inculpat
GIURCĂNEANU DĂNUŢ CIPRIAN Inculpat
STOICA NICOLAE Inculpat
DIANU VIOREL Inculpat
BEREA ADI Inculpat
SC FIVE INSTAL AGRICULTURE SRL Inculpat
SC NON STOP DISTRIBUTION SRL Inculpat
BAIDAC TUDOR Inculpat
SC MED SHOP DISTRIBUTION SRL Inculpat
SC TUDOR SPEED DISTRIBUTION SRL Inculpat
SC AGRITEAM EXPERT SRL PRIN MANDATAR DUDUMAN ŞTEFAN GABRIEL Inculpat
BUBOACĂ ION Inculpat
SC RA.BU FORPREST SRL Inculpat
BLAJIEVSCHI SERGIU Inculpat
BRĂTIANU CHIHLIMBAR Inculpat
SC BRATMETA RECYCLE STEEL SRL Inculpat
CHIRU CĂTĂLIN PETRU Inculpat
SC WINDENY PLAST SRL Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL Inculpat
NEACŞU TĂNASE Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL Inculpat
PĂDURE FLORIN Inculpat
SC STAR MEDIA CONSULTING SRL Inculpat
SC A&G CONSULTING PROD SRL Inculpat
PAVEL MARIAN Inculpat
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI Inculpat
DĂNILĂ FLORIN Inculpat
SC CUMPĂNA 1993 SRL BUCUREŞTI Inculpat
DINIŢĂ IONEL Inculpat Contestator
SC LIDO PET SRL Inculpat Contestator
MIHAI ION Inculpat
SC BIKTRANS SRL Inculpat
BRĂTIANU MARCEL Inculpat
SC PRINŢES METAL SRL Inculpat
BOGDAN VASILE Inculpat Inculpat- Contestator
SC CONREP SA Inculpat Inculpat - Contestator
SC CISCOM SRL Inculpat Inculpat - Contestator
SC MILCOVUL SA Inculpat Inculpat - Contestator
TEODOR EDUARD-CRISTINEL Inculpat
SC ALCRIDEEA SRL Inculpat
DIDILĂ VASILE Inculpat
SC MAFCOM IND SRL Inculpat
STOICA VALTĂR Inculpat
SC GERARD IND SRL Inculpat
POPESCU DANIEL Inculpat
VÎLCU IULIAN Inculpat
SC AGROSERV MADARJAC SRL Inculpat
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - SERVICIUL JURIDIC 3 Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VRANCEA Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE VASLUI Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI - SERVICIUL JURIDIC MIJLOCII Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - ADMINISTRAŢIA COVASNA Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI Parte civilă
SC MAFCOM IND SRL PRIN MANDATAR CIUCĂ MARINICĂ Inculpat
SC GERARD IND SRL PRIN MANDATAR MITACHE LINA Inculpat
SC MED SHOP DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI Inculpat
SC MED SHOP DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI Inculpat
SC TUDOR SPEED DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI Inculpat
BLAJIEVSCHI SERGIU - prin afişare la usa instanţei Inculpat
SC WINDENY PLAST SRL PRIN MANDATAR ROŞCA VIOREL Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL PRIN MANDATAR ROŞCA VIOREL Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL PRIN MANDATAR NEACŞU GICA Inculpat
SC STAR MEDIA CONSULTING SRL PRIN MANDATAR MUNTEANU VALERICA Inculpat
SC A&G CONSULTING PROD SRL PRIN MANDATAR MUNTEANU VALERICA Inculpat
SC BIKTRANS SRL PRIN MANDATAR MIHAI ALEXANDRA IONELA Inculpat
SC PRINŢES METAL SRL PRIN MANDATAR MIHAI TUDOR LAURENŢIU Inculpat
SC ALCRIDEEA SRL PRIN MANDATAR TEODOR ANDREEA MARIA Inculpat
SC AGROSERV MADARJAC SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL CABINET DE INSOLVENTA POMÎRLEANU RADU FLORIN Inculpat
SC NON STOP DISTRIBUTION SRL PRIN ADMINISTRATOR BEREA NICOLAE Inculpat
BAIDAC TUDOR CU DOMICILIUL PROCEDURAL ALES LA DNA AVOCAT ALDEA MARIA Inculpat
RÂPAN ANAMARIA - PRIN AFIŞARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
SC ANAEMCO MOBILE SRL - PRIN AFISARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
BLAJIEVSCHI SERGIU- PRIN AFIŞARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
CHIRU CĂTĂLIN PETRU- PRIN AFIŞARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL -PRIN AFIŞARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
SC AGRITEAM EXPERT SRL PRIN MANDATAR DUDUMAN ŞTEFAN GABRIEL-PRIN AFISARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI-PRIN AFIŞARE LA USA INSTANŢEI Inculpat
SC PRINŢES METAL SRL - PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI Inculpat
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA Parte civilă
SC NON STOP DISTRIBUTION SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ACORD SPRL Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ HUNEDOARA SPRL Inculpat
2760/99/2018/a1* CurteadeApelIASI 07-11-2019
Parte Calitate
COŞERARIU RADU LUCIAN Inculpat Contestator
BOCA EMANOIL PETRUŢ Inculpat
RÂPAN ANAMARIA Inculpat
BLAGA VIOREL Inculpat
SC ANAEMCO MOBILE SRL - RADIATĂ DIN 11.11.2019 Inculpat
BOITAN IONEL ALEXANDRU Inculpat
MĂTRĂGUNĂ IONUŢ-GABRIEL Inculpat
LUPU GIONI Inculpat
GIURCĂNEANU DĂNUŢ-CIPRIAN Inculpat
STOICA NICOLAE Inculpat
DIANU VIOREL Inculpat
BEREA ADI Inculpat
SC FIVE INSTAL AGRICULTURE SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU MARKA'S IPURL Inculpat
SC NON-STOP DISTRIBUTION SRL - RADIATĂ DIN 11.10.2018 Inculpat
BAIDAC TUDOR Inculpat
SC AGRITEAM EXPERT SRL Inculpat
BUBOACĂ ION Inculpat
SC RA.BU FORPREST SRL Inculpat
BLAJIEVSCHI SERGIU Inculpat
BRĂTIANU CHIHLIMBAR Inculpat
SC BRATMETA RECYCLE STEEL SRL Inculpat
CHIRU PETRU-CĂTĂLIN Inculpat
SC WINDENY PLAST SRL Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL Inculpat
NEACŞU TĂNASE Inculpat Contestator
SC SINDIMAR STORE SRL Inculpat Contestator
PĂDURE FLORIN Inculpat
SC STAR MEDIA CONSULTING SRL - RADIATĂ DIN 16.10.2018 Inculpat
SC A&G CONSULTING PROD SRL Inculpat
PAVEL MARIAN Inculpat
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI Inculpat
DĂNILĂ FLORIN Inculpat Contestator şi intimat în contestaţia procurorului
SC CUMPĂNA 1993 SRL BUCUREŞTI Inculpat Contestator şi intimată în contestaţia procurorului
DINIŢĂ IONEL Inculpat Contestator
SC LIDO PET SRL Inculpat Contestator
MIHAI ION Inculpat
BRĂTIANU MARCEL Inculpat
SC PRINŢES METAL SRL PRIN LICHIDATOR PROVIZORIU CREŢU LAURA INSOLV IPURL Inculpat
BOGDAN VASILE Inculpat Contestator
SC CONREP SA Inculpat Contestator
SC CISCOM SRL Inculpat Contestator
SC MILCOVUL SA Inculpat Contestator
TEODOR EDUARD-CRISTINEL Inculpat
DIDILĂ VASILE Inculpat
STOICA VALTĂR Inculpat
SC GERARD IND SRL Inculpat
POPESCU DANIEL Inculpat
VÎLCU IULIAN Inculpat
SC AGROSERV MĂDÂRJAC SRL PRIN LICHIDATOR PROVIZORIU CII. POMÎRLEANU RADU-FLORIN Inculpat
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI Parte civilă
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI Parte civilă
SC MAFCOM IND SRL PRIN MANDATAR CIUCĂ MARINICĂ Inculpat
SC GERARD IND SRL PRIN MANDATAR MITACHE LINA Inculpat
SC MED SHOP DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI Inculpat
SC TUDORSPEED DISTRIBUTION SRL PRIN MANDATAR NICA LOREL MIHAI Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL PRIN MANDATAR ROŞCA VIOREL Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL PRIN MANDATAR NEACŞU GICA Inculpat Contestator
SC A&G CONSULTING PROD SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS SPRL Inculpat
SC BIKTRANS SRL PRIN MANDATAR MIHAI ALEXANDRA IONELA Inculpat
SC ALCRIDEEA SRL PRIN MANDATAR TEODOR ANDREEA MARIA Inculpat
BAIDAC TUDOR CU DOMICILIUL PROCEDURAL ALES LA DNA AVOCAT ALDEA MARIA Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ HUNEDOARA SPRL Inculpat Contestator
1187/189/2022 Judecatoria BARLAD 23-02-2022
Parte Calitate
SC MOBIFER INVEST SRL Petent
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER Intimat organ constatator
2760/99/2018/a3 Tribunalul IASI 03-03-2022
Parte Calitate
BOGDAN VASILE Inculpat
SC MILCOVUL SA PRIN MANDATAR BOGDAN DRAGOŞ Inculpat
SC CISCOM SRL PRIN MANDATAR BOGDAN DRAGOŞ Inculpat
SC CONREP SA PRIN MANDATAR BOGDAN DRAGOŞ Inculpat
SC MOBIFER INVEST SRL Inculpat
SC LIDO PET SRL PRIN ADMINISTRATOR DINIŢĂ RODICA Inculpat
SC BIKTRANS SRL PRIN MANDATAR MIHAI ALEXANDRA IONELA Inculpat
SC BIKTRANS SRL Inculpat
SC SINDIMAR STORE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢĂ HUNEDOARA SPRL Inculpat
PAVEL MARIAN Inculpat
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI Inculpat
SC PAV ART BUSSINES SRL BUCUREŞTI - PRIN ADMINISTRATOR ALOUTOU ZAHER Inculpat
SC AGROSERV MADARJAC SRL PRIN CABINET DE INSOLVENŢĂ POMÎRLEANU RADU FLORIN Inculpat
ANAF - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI Parte civilă
ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI Parte civilă
SC MOBIFER INVEST SRL PRIN ADMINISTRATOR CHIRU DENIS ANI Inculpat
Totale: 8 - Vedi l'elenco completo

Informazioni fiscali

CIF
25906019
Reg. Com
J37/315/2009
TVA : 2021-05-21
Indirizzo JUD. VASLUI, SAT SĂLCIOARA COM. BANCA, , AP.BIROUL 2
Indirizzo 2

SAT.SALCIOARA COM.BANCA ap.biroul2

Telefono 0720011861
Città Sat Sălcioara Com. Banca
Contea Vaslui
Altre aziende
5/5

CRISTALEX TRANS COMPANY

Calcolato da un totale di 5

Madison Marius Daniel
09-03-22

O firma de excepție! 👍👍👍


Eva Gardner
22-01-22


Campean Paul
19-06-20


Cosmin Rösser
22-12-18


Maria Reinbold
11-10-18

Gite

5/5

M & M PRO TRANSPORTURI

Calcolato da un totale di 1

Cristian Mihaila
17-12-18

AGGIUNGI GRATUITAMENTE AZIENDA DI TRASPORTO

La tua azienda è visibile sul mercato dei trasporti europeo, costruisci la tua reputazione, ricevi recensioni e testimonianze, entra in contatto diretto con potenziali clienti.

  • Libera
  • Informazioni fiscali
  • Recensioni dei clienti
  • Punteggio di fiducia
  • Premium
    99 Ron / 12 luni
  • Gestisci le recensioni
  • Gestisci le valutazioni
  • Promuovere l'azienda

AGGIUNGI AZIENDA GRATUITAMENTE Contact